Dibata Telu Sada

ibas gelar Bapa ibas gelar anak ras kesah Sibadia amin tuhan si sembah kita tergelar Dibata Bapa perban ia pencipta sinjadiken sinasana Yesus Kristus anakna em tuhan manusia perban kita erdosa i tebusina kesah Sibadia kesah penampa si janjikenna man banta kesah Sibadia jaminen man banta janji janjina tepatina Dibata telu sada Dibata Bapa Dibata anak ras kesah sibadia Dibata telu sada palas perpadanenta gundari seh rasa lalap palas perpadanenta gundari seh rasa lalap Download : Adina lit link download si la banci, ntah pe lenga lit link downloadna banci infokenndu ku kami lewat komentar bas teruh...

Katolik Sibadia

Katolik Sibadia man banta kerina umat Katolik sibadia tutuslah ateta kerina ku gereja kata Dibata lah siban man cikepenta gelahna kita I pasu-pasu Dibata gelahna kita I pasu-pasu Dibata ibas gereja Katolik sibadia la kalak karo ngenca i alo-alona kerina bangsa mbue nge erbagena kerina kita labo i pilih-pilihna oh Katolik Katolik Katolik sibadia gelarna oh Katolik Katolik Katolik sibadia kel gelarna aminna kai kin pagi pendahinta ula lupa kita muji-muji Dibata enem wari kita pagi ku juma pepituken kita lawes ku gereja ibas Katolik sibadia mbue pastorna prater bage pe ras susterna kerita kutata bage ras kuta-kuta la lit si tading kerina siar-siarna la lit si tading kerina siar-siarna adina lawes kita pagi erlajang entah pe lawes kita kerja-kerja ise ertoto erbahan tanda silang eme tandana kita si sada rarasen aminna kai kin pe ndube pendahinta ula lupa kita muji-muji dibata enem wari bage kita kujuma pepituken kita lawes ku gereja pepituken kita lawes ku gereja Download :...