Dibata Telu Sada

ibas gelar Bapa ibas gelar anak ras kesah Sibadia amin tuhan si sembah kita tergelar Dibata Bapa perban ia pencipta sinjadiken sinasana Yesus Kristus anakna em tuhan manusia perban kita erdosa i tebusina kesah Sibadia kesah penampa si janjikenna man banta kesah...

Katolik Sibadia

Katolik Sibadia man banta kerina umat Katolik sibadia tutuslah ateta kerina ku gereja kata Dibata lah siban man cikepenta gelahna kita I pasu-pasu Dibata gelahna kita I pasu-pasu Dibata ibas gereja Katolik sibadia la kalak karo ngenca i alo-alona kerina bangsa mbue...