Bias

bias me dage turang perbahanenndu bangku kubaba menda ndauh bayu pusuhku si getem e kudalani gia mesui karo gelahna malem pusuhndu gia lanai lit turang inganku nuri-nuri ngasup-ngasup tigan mbabasa ngasup-ngasup bayu tigan mbabasa gia bagi endek las wari turang