Arah Dunia Maya

Voc. Fajar DJ Pinem Cipt. tantangna kenalen aku ras nde Karona minter turah teku ngena arah dunia maya kami petutur duana lanai tanggung teku ngenana pusuhku lalap erbunga-bunga endame kataken aku nggo jatuh cinta lenga gia sitatapen mata natap gambarna