Perjuma Juma

kami perjuma-juma cangkul ras cuan lalap ibaba ngalur-ngaluri dalan gereta ngarak-ngarak tomat la cina [*] pultakna matawari dahin kami la ngadi-ngadi curcur panas bagi si ridi udan ras las pe gengken kami [reff] mbera kena pagi ergana sinuan-sinuan i tengah