Lateku Sirang

labo ateku kita sirang aku ras kena oh turang labo kam kutadingken labo kam kuelokken nggo gia kam melumang la ndube kusura oh turang perbahanenku me lasam peteteh percibalndu bage pe pergeluhndu kam naring tading sisada orang tuandu bage pe

La Teku Sirang

labo ateku kita sirang aku ras kena oh turang labo kam kutadingken labo kam kuelokken nggo gia kam melumang la ndube kusura oh turang perbahan erku merasa megegeh bage pe pergeluhndu kam naring tading sisada orangtuandu bagepe sembuyandu singgo lawes

Nande

lanai kumorahi lanai kutokohi nggo me padan bage nggo pengindo kel kepe nande nggeluh bagenda kukirimkel kuerap-erap nggo kepe berekenndu bangku la ngadi-ngadi kusilahken nandengku kuelokken kel bage ajarindu aku la ngadi-ngandi emaka ula kal megelut pertendinndu pasu-pasundu me dage